KER szintek

a nyelvek Közös Európai Referenciakerete alapján
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1 szint (Breakthrough)
A tanuló képes

 • általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni,
 • személyi adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására ill. megválaszolására,
 • egyszerű módon megértetni magát és a társalgás részévé válni, ha a beszélgető partnerek lassan és érthetően beszélnek ill. készek segíteni.

 

A2 szint (Waystage)
A tanuló képes

 • gyakran használatos kifejezéseket használni és megérteni,
 • általános kifejezéseket és egészen egyszerű mondatokat megérteni és használni,
 • származásáról, tanulmányairól, közvetlen környezetéről beszélni és közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokat leírni.

 

B - Önálló nyelvhasználó

B1 szint (Threshold)
A tanuló képes

 • olyan általános témákról folyó társalgás, mint munka, iskola vagy szabadidő, fő mondanivalóját megérteni, ha az irodalmi nyelvet ill.a nyelvi normát használják,
 • a legtöbb szituációban megértetni magát, ha a célországba utazik,
 • egyszerűen és összefüggően beszélni ismert témakörökről, nyilatkozni a személyes érdeklődési köréről,
 • tapasztalatairól és eseményekről beszámolni, álmait, reményeit és céljait leírni, rövid magyarázatokat adni.

 

B2 szint (Vantage)
A tanuló képes

 • konkrét és elvont témákról szóló szövegek fő mondanivalóját megérteni,
 • saját szakterületén belül szakmai társalgásokat megérteni.
 • olyan folyékonyan kifejezni magát, hogy anyanyelvű beszélőkkel különösebb erőfeszítés nélkül normális társalgást folytasson,
 • egyértelműen és részletesen kifejezni magát több témakörben is, állást foglalni, különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait bemutatni

 

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1 szint (Effective Operational Proficiency)
A tanuló képes

 • igényes, hosszú szövegek széles skáláját megérteni és akár burkolt tartalmakat is értelmezni,
 • spontán és folyékonyan kifejezni magát, elkerülni a nehézségekt olyan természetességgel, hogy a beszélgetőpartner észre sem veszi,
 • a nyelvet rugalmasan és hatékonyan használni a társadalmi életben ill. a szakmai vagy tanulmányait érintő kommunikáció során,
 • világosan, strukturáltan és részletesen megnyilatkozni összetett témákról is, a szövegkohézió eszközeit nagy biztonsággal használja.

 

C2 szint (Mastery) A tanuló képes

 • gyakorlatilag mindent, amit olvas vagy hall, különösebb erőfeszítés nélkül megérteni,
 • különböző írott és szóbeli forrásokból információit összefoglalni és összefüggő beszámoló keretében magyarázatokat visszaadni,
 • nagy rugalmasságot mutatni a gondolatok különböző nyelvi formákban történő megjelenítésében, amelyek képesek a jelentés finom árnyalatainak, a hangsúlyoknak, a finom megkülönböztetéseknek a közvetítésére, és kizárják a kétértelműséget.

 


vissza
 

Hírek/akciók

Legújabb w@w tananyagaink

Legújabb w@w tananyagaink az IT, a HR, a marketing, a pénzügy és a  logisztika területén dolgozóknak nyújtanak nyelvi segítséget. Próbálja ki ma!

Új készségfejlesztő kurzusaink

Új készségfejlesztő kurzusaink: Telephoning, Meetings, Presentations. 20 óra alatt bátran angolul a munkahelyen is!
ne jelenjen meg többet bezár