ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (GDPR)

www.wordsatwork.hu

A Juventus Language Group Kft. elkötelezett nyelvtanulói és partnerei személyes adatainak védelme iránt. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, továbbá, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, melyek a személyes adatok biztonságát garantálják.

Adatkezelésünket a 2018.05.25-én életbe lépő Uniós jogszabály, az Általános Adatvédelmi Rendelet vagy „GDPR" rendeleteinek megfelelően végezzük. A GDPR szerint a magánszemélyek számára az alábbi jogokat biztosítja:

§ Hozzáférési jog - jogod van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adataidról, továbbá jogod van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez,

§ Helyesbítéshez való jog - jogod van kérni személyes adataidnak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;

§ Törléshez való jog - jogod van kérni személyes adataidnak törlését;

§ Korlátozáshoz való jog - jogod van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását;

§ Kifogásolási jog - jogod van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adataid általunk történő feldolgozása ellen a saját helyzetedhez kapcsolódó okokból kifolyólag, jogod van ahhoz, hogy kifogást emelj személyes adataid közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen;

Vállalati előfizetések esetén a Szolgáltatásunk felhasználóit a vállalat, mint munkáltató, HR kapcsolattartója, vagy a munkáltató felhatalmazása alapján a Juventus szervező kollégája rögzíti a rendszerben. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével járul hozzá adatainak tárolásához és kezeléséhez.

Az adatok kezelője:     

A Juventus Language Group Kft.

Adószám: 12191831-2-43. 8.

Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21. A. ép. 1. em. 8.

Iroda: 1117 Budapest, Karinthy F. út 13. III/4. és 6722 Szeged, Mérey u. 6/B. IV. em. 404.

T: +36 (1) 951-0470

Email: info@juve.hu

web: www.juve.hu

A személyes adatok típusa és gyűjtésének módja

Azáltal, hogy adataidat megadod, hozzájárulsz személyes adataid feldolgozásához és tárolásához, a fenti jogok korlátlan biztosítása mellett.

Regisztráció, rendszerhasználat

Ha regisztrálsz a rendszerünkbe és szeretnéd igénybe venni a Szolgáltatásunkat, ezeket az adatokat kell megadnod: 

·        e-mail-cím, amire visszajelzéseket kapsz és tudunk veled egyeztetni, ha szükséges.

·        Vezetéknév, Keresztnév, Lakcím

Számlakiállításhoz

A regisztráció együtt jár egy előfizetéssel is a rendszer használatához. Ebben a fázisban számlát állítunk ki neked és ezeket az adatokat kezeljük:

Számlázási cím: irányítószám, város, közterület, házszám – Ez az adat legtöbbször megegyezik a lakcímmel.

Haladási adatok

A regisztráció együtt jár egy előfizetéssel is a rendszer használatához. Ebben a fázisban számlát állítunk ki neked és ezeket az adatokat kezeljük:

·         Számlázási cím: irányítószám, város, közterület, házszám – Ez az adat legtöbbször megegyezik a lakcímmel.

A rendszerünkben látjuk és tároljuk a haladásod adataid. Személyes adatnak számít:

·         Nyelvi szint

Egyéb

Süti adatok: az IP-címed, a honlaphoz és jelentkezéshez használt eszközök típusa, a böngésző típusa – ezeket az adatokat a rendszerünk automatikusan érzékel, de adatfelhasználásra nem kerül sor, kizárólag a honlap optimalizálásához és statisztikai célra használjuk anonim formában.

Mire használjuk fel a gyűjtött személyes adatokat?

a)     Az online rendszerünkhöz való hozzáféréssel kapcsolatban küldünk tájékoztatást.

b)     Technikai segítségnyújtás, kérdések megválaszolása.

c)      Hírlevél, tájékoztatás: kizárólag a nyelvi képzéssel kapcsolatosan, ha pl. változás van a felhasználói feltételekben, vagy kedvezményt adunk valamire, esetleg közérdekű információt szeretnénk küldeni.

d)     Nyelvi csoportok szervezéséhez, ha jelentkeztél beszéd órára is.

e)     Fizetési és számlázási adatok: számla kiállításhoz, pénzügyi elszámoláshoz és könyveléshez

f)      Anonim, azaz név nélküli/összesített adatok készítéséhez statisztikai és fejlesztési célból elemzéséhez (mikroleckék népszerűsége, új igények, elégedettség, vélemények)

Adatmegőrzés és adattörlés

a)     Az előfizetésed lejáratával adataid nem törlődnek a rendszerből automatikusan.

b)     Az adataidat addig tároljuk, ameddig annak törlését nem kezdeményezed, de maximum 3 évig.

c)      A törlés után adataid visszavonhatatlanul megsemmisülnek, mentés nem készül róluk.

d)     Személyes adatok nélkül a rendszert nem tudod használni, azok megadása szükséges a Szolgáltatás igénybevételéhez.

Személyes adatok védelme

a)     Adatbázisainkkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megteszünk, hogy a Rád vonatkozó információkat biztonságos környezetben tároljuk. A informatikai rendszerünket tűzfallal védjük és vírusvédelemmel látjuk el. Az adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végezzük, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között kizárólag azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

b)     A regisztrált adatokhoz a Juventus Language Group Kft. rendszergazdái, szervezői, moderátorai és könyvelői, illetve a haladást követő vezetőtanárunk és vállalati előfizetés esetén a munkáltatód HR kapcsolattartója férhetnek hozzá.

c)      Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. Megteszünk minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy személyes adataidat, úgymint vezetéknevedet, e-mail címedet, telefonszámodat titokban tartsuk, és vállaljuk, nem adunk ki ilyen információt - kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.

d)     Tudatában kell lenned, hogy az adatokat az interneten keresztül történő adattovábbítás- és közvetítés során a technika jelenlegi állása szerint a leggondosabb intézkedések mellett sem lehet teljes körűen megóvni a jogosulatlan hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan felelősséget nem vállalunk.

e)     Jogod van kérni adataid törlését. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a hozzád kötődő minden adat, ami nélkül nem tudod tovább élvezni a Szolgáltatás előnyeit. A személyes profilodon megadott adatok módosítása úgy lehetséges, hogy az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörlöd.

f)      Ha az adatvédelemmel, jogaiddal, illetve azok gyakorlásának módjával kapcsolatban kérdéseid vannak, lépj kapcsolatba adatvédelmi felelősünkkel a központi e-mail címünk (info@juve.hu) segítségével. Amennyiben úgy érzed, hogy megsértettük személyes adataid védelméhez való jogodat, igényedet polgári bíróság előtt érvényesítheted, vagy kérheted az adatvédelmi biztos segítségét is.

Az alábbi IT biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk

·        A használatban lévő adatbázisokhoz és rendszerekhez történő hozzáférés ellenőrzése, az adatok biztonsági mentésének biztosítása.

·        Jelszavas védelem alkalmazása az eszközökön, beleértve a mobil eszközöket is.

·        Az érzékeny személyes információkat tartalmazó e-mail üzenetek titkosítása.

·        Laptopok, számítógépek és egyéb eszközök titkosítással történő használata.

·        Védelem nélküli, sérülékeny számítógépek vagy hordozható adattároló eszközök, illetve nyitott, nyilvános, védelemmel el nem látott Wi-Fi hálózatok elkerülése.

·        Gondoskodunk a személyes adatok védelme érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

·        Az általunk kezelt személyes adatok megosztása tilos, harmadik félnek azokat nem adjuk ki, kivéve jogszabályi kötelezettség esetén.

·        Külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata tilos.

Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Juventus ügyvezetőjének a feladata. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az ügyvezetőt. Egyéb érintettek az info@juve.hu címen tudják jelenteni az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

·        az érintett személyes adatok körét,

·        az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

·        az adatvédelmi incidens időpontját,

·        az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

·        az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

·        az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséért, kivizsgálásáért és további incidensek megelőzését célzó intézkedések megtételéért a Juventus ügyvezetője felelős. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat az ügy hatósági lezárását követően 3 évig meg kell őrizni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 1 3911 400

Email: peterfalvi.attila@naih.hu

Web: http://www.naih.hu/